spinner

Showing 874 Listings

Pending 1560464568

$6,950,000 USD

E. Quogue, NY, United States
1580763732

$6,600,000 USD

Sands Point, NY, United States
Kscbdatbqjbzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzpbwdzlmf6dxjlzwrnzs5uzxqlmkywqjhenuvfqi0ynjmyltqwqjqtodu3mi1codmzotrfmum4oty=

$6,500,000 USD

Westhampton Bch, NY, United States
1560297827

$6,498,000 USD

Manhasset, NY, United States
Rrdydkrnt0lhmfau5zzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzpbwdzlmf6dxjlzwrnzs5uzxqlmky4rdywndbgnc01nkiyltq2ouqtoty3qy04ntjcnkzfotverdi=

$5,999,000 USD

Lloyd Neck, NY, United States
1577474534

$5,990,000 USD

Locust Valley, NY, United States
1589233342

$5,800,000 USD

Quogue, NY, United States
1561658649

$5,695,000 USD

Locust Valley, NY, United States
Pending 1560881109

$5,600,000 USD

Great Neck, NY, United States